Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-24208
Naziv : "COMMEWAY" d.o.o. Sarajevo društvo za vanjsku i unutrašnju trgovinu, građevinski inženjering i usluge - U LIKVIDACIJI

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-24208
Naziv "COMMEWAY" d.o.o. Sarajevo društvo za vanjsku i unutrašnju trgovinu, građevinski inženjering i usluge - U LIKVIDACIJI
Naziv (skraćeno)"COMMEWAY" d.o.o. Sarajevo - U LIKVIDACIJI
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul. Sulejmana Filipovića br.2
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1