Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0314-09
Naziv : "PETICA PLUS" Društvo ograničene odgovornosti Vitez

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0314-09
Naziv "PETICA PLUS" Društvo ograničene odgovornosti Vitez
Naziv (skraćeno)"PETICA PLUS" d.o.o. Vitez
AdresaVitez, Vitez, Poslovni centar 96
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227159500003
Carinski broj 

1 - 1