Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-319-00
Naziv : "SAFIR" društvo sa ograničenom odgovornošću za export-import, proizvodnju, trgovinu i ugotiteljstvo Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-319-00
Naziv "SAFIR" društvo sa ograničenom odgovornošću za export-import, proizvodnju, trgovinu i ugotiteljstvo Bihać
Naziv (skraćeno)"SAFIR" d.o.o. Bihać
AdresaBihać, Bihać, Aleja Alije Izetbegovića bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1