Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-766-00
Naziv : "EUROZANOS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Cazin

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-766-00
Naziv "EUROZANOS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Cazin
Naziv (skraćeno)d.o.o. " EUROZANOS " Cazin
AdresaCazin, Kličići, Kličići broj 12
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1