Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0483-08
Naziv : Društvo za usluge "ŠUMMEX" d.o.o. Vareš

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0483-08
NazivDruštvo za usluge "ŠUMMEX" d.o.o. Vareš
Naziv (skraćeno)"ŠUMMEX" d.o.o. Vareš
AdresaVareš, Vareš, Kokoščići bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218404240005
Carinski broj 

1 - 1