Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1638
Naziv : "ČAJUŠA" d.o.o. KUPRES

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1638
Naziv "ČAJUŠA" d.o.o. KUPRES
Naziv (skraćeno) "ČAJUŠA" d.o.o. KUPRES
AdresaKupres, Kupres, Čajuša b.b.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4281015460001
Carinski broj 

1 - 1