Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0139-08
Naziv : " GEO - TOP " društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0139-08
Naziv " GEO - TOP " društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać
Naziv (skraćeno) " GEO - TOP " D.o.o. Bihać
AdresaBihać, Bihać, 5 Korpusa broj 21
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263546250003
Carinski broj 

1 - 1