Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-4502-00
Naziv : "CIPREX" d.o.o. Velika Kladuša

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-4502-00
Naziv "CIPREX" d.o.o. Velika Kladuša
Naziv (skraćeno) "CIPREX" d.o.o. Velika Kladuša
AdresaVelika Kladuša, Velika Kladuša, Donji Purići bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1