Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1583
Naziv : "DEMO - PROM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, u likvidaciji

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1583
Naziv "DEMO - PROM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, u likvidaciji
Naziv (skraćeno)"DEMO - PROM" d.o.o. Tuzla, u likvidaciji
AdresaTuzla, Tuzla, ul. Krojčica 147
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4209470040000
Carinski broj 

1 - 1