Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-1149-09
Naziv : "Veterinarska stanica" društvo ograničene odgovornosti Donji Vakuf- U LIKVIDACIJI

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-1149-09
Naziv "Veterinarska stanica" društvo ograničene odgovornosti Donji Vakuf- U LIKVIDACIJI
Naziv (skraćeno) "Veterinarska stanica" d.o.o. Donji Vakuf- U LIKVIDACIJI
AdresaDonji Vakuf, Donji Vakuf, 14. septembar b.b.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236227420004
Carinski broj 

1 - 1