Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0413-08
Naziv : Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0413-08
NazivRudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza
Naziv (skraćeno)RMU "Breza" d.o.o. - Breza
AdresaBreza, Breza, Ul. Branilaca grada bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218303300007
Carinski broj 

1 - 1