Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-25098
Naziv : "SINGER" Društvo sa ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama i poslovne usluge Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-25098
Naziv "SINGER" Društvo sa ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama i poslovne usluge Sarajevo
Naziv (skraćeno)"SINGER" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, Tešanjska broj 1-11
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1