Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-785-00
Naziv : "SLATINA NOVA" društvo sa ograničenom odgovornošću export-import Cazin

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-785-00
Naziv "SLATINA NOVA" društvo sa ograničenom odgovornošću export-import Cazin
Naziv (skraćeno) "SLATINA NOVA " d.o.o. Cazin
AdresaCazin, Cazin, Slatina 55
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1