Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0740-09
Naziv : "VETERINARSKA STANICA" društvo ograničene odgovornosti Travnik

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0740-09
Naziv "VETERINARSKA STANICA" društvo ograničene odgovornosti Travnik
Naziv (skraćeno) "VETERINARSKA STANICA" d.o.o. Travnik
AdresaTravnik, Travnik, Aleja Konzula broj 9
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236111470004
Carinski brojnema

1 - 1