Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1564-00
Naziv : "KOV-GRAD" Društvo sa ograničenom odgovornošću export-import Bužim

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1564-00
Naziv "KOV-GRAD" Društvo sa ograničenom odgovornošću export-import Bužim
Naziv (skraćeno)d.o.o. "KOV-GRAD" Bužim
AdresaBužim, Mrazovac, Mrazovac br.326
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263070400001
Carinski broj 

1 - 1