Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-3456-00
Naziv : "RISOVIĆ-COMERCE" Društvo sa ograničenom odgovornošću export-import Ključ

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-3456-00
Naziv "RISOVIĆ-COMERCE" Društvo sa ograničenom odgovornošću export-import Ključ
Naziv (skraćeno)"RISOVIĆ-COMERCE" Ključ d.o.o.
AdresaKljuč, Ključ, ulica Branilaca BiH bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263099640001
Carinski broj 

1 - 1