Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-5410-00
Naziv : "SPEKTAR-COMMERCE" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-5410-00
Naziv "SPEKTAR-COMMERCE" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać
Naziv (skraćeno)"SPEKTAR-COMMERCE" d.o.o. Bihać
AdresaBihać, Bihać, ulica V. Korpusa br.21.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263451540004
Carinski broj 

1 - 1