Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0079-24
Naziv : Real Deal d.o.o. Živinice

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0079-24
NazivReal Deal d.o.o. Živinice
Naziv (skraćeno)Real Deal d.o.o. Živinice
AdresaŽivinice, Živinice, ul. Pašage Gogića bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210595870002
Carinski broj 

1 - 1