Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0275-24
Naziv : "BARBER ABA" Društvo sa ograničeom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0275-24
Naziv"BARBER ABA" Društvo sa ograničeom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"BARBER ABA" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Stari Grad, Sarajevo Dio, Kračule br.2
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203316820002
Carinski broj 

1 - 1