Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0269-24
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću DEEM Co Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0269-24
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću DEEM Co Sarajevo
Naziv (skraćeno)DEEM Co d.o.o. Sarajevo
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Ramiza Jašara br. 3
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203316150007
Carinski broj 

1 - 1