Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0080-24
Naziv : "MASTER TEAM" d.o.o. Živinice

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0080-24
Naziv"MASTER TEAM" d.o.o. Živinice
Naziv (skraćeno)"MASTER TEAM" d.o.o. Živinice
AdresaŽivinice, Živinice, ul. Modračka do br. 5
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210595790009
Carinski broj 

1 - 1