Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0277-24
Naziv : "ID CONCEPT" d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0277-24
Naziv"ID CONCEPT" d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"ID CONCEPT" d.o.o.
AdresaCentar, Sarajevo, Trampina 12
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203317390001
Carinski broj 

1 - 1