Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0048-24
Naziv : T&M-IMS Group društvo ograničene odgovornosti Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0048-24
NazivT&M-IMS Group društvo ograničene odgovornosti Sarajevo
Naziv (skraćeno)T&M-IMS Group d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo, ul. Trg Solidarnosti bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203286140001
Carinski broj 

1 - 1