Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0254-23
Naziv : ARFA društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0254-23
NazivARFA društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)ARFA d.o.o.
AdresaGračanica, Gračanica, Donja Orahovica bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210573390007
Carinski broj 

1 - 1