Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0195-23
Naziv : "Brend Auto" d.o.o. Kalesija

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0195-23
Naziv"Brend Auto" d.o.o. Kalesija
Naziv (skraćeno)"Brend Auto" d.o.o. Kalesija
AdresaKalesija, Kalesija, Petrovice Gornje bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210563590008
Carinski broj 

1 - 1