Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-3982
Naziv : J

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-3982
NazivJavno poduzeće "PARKOVI" društvo s ograničenom odgovornošću Mostar - BRISANJE RADI PRIPAJANJA DRUŠTVU: J.P. "Komunalno" d.o.o. Mostar
Naziv (skraćeno)J.P. "PARKOVI" d.o.o. Mostar- BRISANJE RADI PRIPAJANJA DRUŠTVU: J.P. "Komunalno" d.o.o. Mostar
AdresaMostar, Mostar, Zagrebačka 2
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227262690007
Carinski broj 

1 - 1