Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0425-23
Naziv : "Avera" Društvo sa ograničenom odgovornošću, Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0425-23
Naziv "Avera" Društvo sa ograničenom odgovornošću, Sarajevo
Naziv (skraćeno) "AverA" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novo Sarajevo, Sarajevo Dio, ul.Azize Šaćirbegović br. 92
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203179810002
Carinski broj 

1 - 1