Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0174-23
Naziv : "Pepco B-H" društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0174-23
Naziv"Pepco B-H" društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)Pepco B-H d.o.o.
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Skenderpašina br. 1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203144510006
Carinski broj 

1 - 1