Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-1003-22
Naziv : Medicana Bosnia International d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-1003-22
NazivMedicana Bosnia International d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)Medicana Bosnia International d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Stari Grad, Sarajevo Dio, ul.Avdage Šahinagića br. 3
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203118190001
Carinski broj 

1 - 1