Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0856-22
Naziv : "MAK 1822" Društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0856-22
Naziv"MAK 1822" Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)"MAK 1822" d.o.o.
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul. Trampina broj 12
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203098900007
Carinski broj 

1 - 1