Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0683-22
Naziv : A SOLAR SOLUTIONS društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0683-22
Naziv A SOLAR SOLUTIONS društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)A SOLAR SOLUTIONS d.o.o.
AdresaBosanski Petrovac, Bosanski Petrovac, Gaj br.3
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263890110008
Carinski broj 

1 - 1