Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0201-22
Naziv : "MOKOFLEX BH" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0201-22
Naziv"MOKOFLEX BH" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla
Naziv (skraćeno)"MOKOFLEX BH" d.o.o. Tuzla
AdresaTuzla, Tuzla, ul. Maršala Tita br. 187
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210501560005
Carinski broj 

1 - 1