Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0913-21
Naziv : ALWEAM d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0913-21
NazivALWEAM d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)ALWEAM d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo - Ilidža, Ilidža, ul.Džemala Bijedića broj 279 J
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202958560008
Carinski broj 

1 - 1