Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0468-21
Naziv : "PRO DRIVE" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0468-21
Naziv"PRO DRIVE" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"PRO DRIVE" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul.Terezija bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202899290000
Carinski broj 

1 - 1