Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 58-01-0037-21
Naziv : AM TURIST d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS58-01-0037-21
Naziv AM TURIST d.o.o.
Naziv (skraćeno) 
AdresaČitluk, Bijakovići, ul. Bana Josipa Jelačića 32
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4228059160007
Carinski broj 

1 - 1