Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 58-05-0006-20
Naziv : AGROTURISTIČKA ZADRUGA "FORZA RAMA" s p.o. Prozor-Rama

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS58-05-0006-20
Naziv AGROTURISTIČKA ZADRUGA "FORZA RAMA" s p.o. Prozor-Rama
Naziv (skraćeno) ATZ "FORZA RAMA" s p.o. Prozor-Rama
AdresaProzor-Rama, Prozor-Rama, Proslap, Klanac bb.
Oblik organizovanjaZadruga
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4228038080003
Carinski broj 

1 - 1