Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 58-01-0279-19
Naziv : AK TRAVEL društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS58-01-0279-19
Naziv AK TRAVEL društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)AK TRAVEL d.o.o.
AdresaMostar, Mostar, ul. Braće Fejića 30
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227994950001
Carinski broj 

1 - 1