Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0266-22
Naziv : "OBRT" Društvo sa ograničenom odgovornošću Jajce

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0266-22
Naziv "OBRT" Društvo sa ograničenom odgovornošću Jajce
Naziv (skraćeno) "OBRT" d.o.o. Jajce
AdresaJajce, Jajce, ul. Maršala Tita bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227976460005
Carinski broj 

1 - 1