Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0093-18
Naziv : "ALMUBDEWN-KREATIVNI" Društvo sa ograničenom odgovornošču Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0093-18
Naziv "ALMUBDEWN-KREATIVNI" Društvo sa ograničenom odgovornošču Sarajevo
Naziv (skraćeno)"ALMUBDEWN-KREATIVNI" d.o.o. Sarajevo
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Bosanskih Gazija br. 33
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202480500004
Carinski broj 

1 - 1