Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0954-17
Naziv : "QUBICUL" d.o.o. za projektovanje, konsalting i usluge Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0954-17
Naziv"QUBICUL" d.o.o. za projektovanje, konsalting i usluge Sarajevo
Naziv (skraćeno)"QUBICUL" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Stari Grad, Stari Grad, ul. Josipa Štadlera broj 6
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202452040006
Carinski broj 

1 - 1