Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0683-15
Naziv : "N.A.R" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0683-15
Naziv "N.A.R" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"N.A.R." d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul. Terezije bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202147160000
Carinski broj 

1 - 1