Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0608-13
Naziv : ALWASSEL NEKRETNINE Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i nekretnine

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0608-13
Naziv ALWASSEL NEKRETNINE Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i nekretnine
Naziv (skraćeno)ALWASSEL NEKRETNINE d.o.o.
AdresaHadžići, Sarajevo, ul. Bjelašnička broj 15, Pazarić
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4201900940009
Carinski broj 

1 - 1