Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-01-0029-23
Naziv : Integer informatički inženjering d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-01-0029-23
NazivInteger informatički inženjering d.o.o.
Naziv (skraćeno)Integer informatički inženjering d.o.o.
AdresaLjubuški, Ljubuški, Vukovarska 3
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272487480007
Carinski broj 

1 - 1