Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0038-23
Naziv : OMERDIĆ BUS društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0038-23
NazivOMERDIĆ BUS društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik
Naziv (skraćeno)OMERDIĆ BUS d.o.o. Travnik
AdresaTravnik, Travnik, Kula 3
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236778220006
Carinski broj 

1 - 1