Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0215-23
Naziv : United Group d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0215-23
NazivUnited Group d.o.o.
Naziv (skraćeno)United Group d.o.o.
AdresaZenica, Zenica, Zmaja od Bosne bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219194200001
Carinski broj 

1 - 1