Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0214-23
Naziv : "Megatronic" d.o.o. Zenica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0214-23
Naziv"Megatronic" d.o.o. Zenica
Naziv (skraćeno)"Megatronic" d.o.o. Zenica
AdresaZenica, Zenica, Ul. Bistua Nuova broj 71
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219194540007
Carinski broj 

1 - 1