Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 45-01-0003-21
Naziv : TVC društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS45-01-0003-21
NazivTVC društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)TVC d.o.o.
AdresaGoražde, Goražde, 1. Drinske brigade bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4245091500008
Carinski broj 

1 - 1