Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0147-13
Naziv : Trgovinsko uslužno društvo "Paper Star" d.o.o. Zenica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0147-13
NazivTrgovinsko uslužno društvo "Paper Star" d.o.o. Zenica
Naziv (skraćeno)"Paper Star" d.o.o. Zenica
AdresaZenica, Zenica, ulica Talića brdo broj 11
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218808090007
Carinski broj 

1 - 1