Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-05-0001-20
Naziv : Javna ustanova Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-05-0001-20
NazivJavna ustanova Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo
Naziv (skraćeno) 
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo, ul. Lukavička br. 6
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4200455230008
Carinski broj 

1 - 1