Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-6758
Naziv : "OMAZIĆ" društvo sa ograničenom odgovornošću LIVNO

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-6758
Naziv"OMAZIĆ" društvo sa ograničenom odgovornošću LIVNO
Naziv (skraćeno)"OMAZIĆ" d.o.o. LIVNO
AdresaLivno, Livno, Svetog Ive b.b.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4281079600001
Carinski broj 

1 - 1